Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7903
Ime enote: Cerklje na Gorenjskem - Grad Strmol
  Fototeka OE Kranj: 2011, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad, dvorec s parkom, grajska pristava, hlev, brunarica, toplar, drevored, vodomet, ribnik, vrtna plastika
Tekstualni opis enote:
Trinadstropen grad z obzidjem s stolpi in prislonjenimi poslopji, preurejen in opremljen po 1936. Oblikovan je bil parter s cvetličnimi motivi in fontano, ki terasasto prehaja proti jezeru in tratni površini z lipovim drevoredom in poslopji.
Datacija enote: 
druga polovica 15. stol., 16. stol., sredina 17. stol., prelom 18. stol. in 19. stol., 1778, 1802, druga četrtina 20. stol., 1936-1940
Avtor(ji): 
Mihael Osolin (arhitekt; 1936-1940), Albert Esch (krajinski arhitekt; 1937), Boris Kalin (kipar; 1939)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DVORJE
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Lokacija:
Dvorje 3. Grad stoji ob vznožju prisojnega gozdnatega pobočja Dvorjanskega in Kozjega hriba, zahodno od vasi Dvorje pri Cerkljah. V jugovzhodnem delu parka sta dve novogradnji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Strmol za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 91/2004-4141
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/17/2004 -
 
©Register kulturne dediščine