Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7904
Ime enote: Volčji Potok - Arboretum
  Fototeka INDOK: 1998, Blanka Bartol
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arboretum, park, drevored
Tekstualni opis enote:
Osrednji del parka je oblikovan kot formalen geometrijski parter, ostali del pa v krajinskem slogu. Ohranjen je vstopni drevored iz 19. stol. Ozadje nasadov tvori grič z gozdom.
Datacija enote: 
19. stol., 1882, tretja četrtina 20. stol., 1952
Avtor(ji): 
Leon Souvan (krajinski arhitekt; 1911), Ciril Jeglič (krajinski arhitekt; 1952), Ingo Paš (krajinski arhitekt; 1957-1961), Miha Ogorevc (krajinski arhitekt; 1961-1987)
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VOLČJI POTOK
Občina: KAMNIK
Lokacija:
Severno od Radomelj, na vzhodni strani naselja Volčji Potok.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 39/2016-1760
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/4/2016 -
 
©Register kulturne dediščine