Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7905
Ime enote: Gradac - Grajski park
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vrt, mavzolej, drevored, park
Tekstualni opis enote:
Park na okljuku Lahinje je bil v 19. stol. osno zasnovan. Osrednji del tvori poglobljen parter s stopniščem, klančino, kazematama in mavzolejem. Os se nadaljuje skozi 93 m dolg drevored do reke.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADAC
Občina: METLIKA
Lokacija:
V okljuku reke Lahinje v naselju Gradac.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu in Gradu Gradac za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3822, 55/2002-2697
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine