Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7915
Ime enote: Otočec - Grajski park
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
park, grad
Tekstualni opis enote:
Park obdaja grad Otočec na otoku reke Krke. Parkovna zasnova se je prilagajala umetni širitvi otoka. Formalne zasnove iz preteklosti se niso ohranile, tako da je park sedaj urejen v duhu krajinskega sloga.
Datacija enote: 
19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OTOČEC
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Park leži na otoku sredi Krke, okoli gradu Otočec pod magistralno cesto Ljubljana-Obrežje. Park seka lokalna cesta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu Otočec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3841, 55/2002-2696
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine