Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 792
Ime enote: Ptuj - Grad Turnišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad s parkom
Tekstualni opis enote:
Paviljonska, geometrijsko zasnovana renesančna stavba s štirimi stranskimi deli in osrednjim jedrom kvadratne zasnove je skrita v baročni preobleki. Obdajajo ga gospodarska poslopja in park.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1441, 16. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1687-1684, 19. stol., 1876
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; ok. 1763)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PTUJ
Občina: PTUJ
Lokacija:
Zagrebška 84. Na ravnici na JV strani Ptuja, na desnem bregu Drave.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu in parka Turnišče za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3848, 55/2002-2707, 54/2003-2700
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine