Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7929
Ime enote: Stare Slemene - Območje Žičke kartuzije
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina
Tekstualni opis enote:
Na območju Žičke kartuzije je od ustanovitve leta 1165 ohranjena dvojnost v zasnovi samostana, na zgornjo in spodnjo redovno hišo s pripadajočimi stavbami, ki sta ločeni z vmesnim nepozidanim prostorom.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARE SLEMENE
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Lokacija:
Območje se razprostira ob potoku Žičnica, od Špitaliča pri Slovenskih Konjicah do Starih Slemen.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Slovenske Konjice, Ur.l. RS, št. 50/98-2295
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.1998 -
 
©Register kulturne dediščine