Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7960
Ime enote: Brezje nad Kamnikom - Kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Zidana kapelica zaprtega tipa ima na pročelju dekorativno štukaturno okrasje - štirilist. V polkrožni niši je lesen križ z lesenim polihromiranim korpusom.
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE NAD KAMNIKOM
Občina: KAMNIK
Lokacija:
Kapelica stoji desno ob stari poti Godič - Brezje nad Kamnikom, južno pod vasjo Brezje nad Kamnikom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine