Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 798
Ime enote: Adergas - Samostan Velesovo
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
samostan
Tekstualni opis enote:
Samostan dominikank z izstopajočo cerkvijo je avtorska Zullianijeva arhitektura (1732 - 47). V cerkvi stoji na oltarju najstarejši srednjeveški kip v Sloveniji - Velesovska Madona.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1238, druga četrtina 16. stol., sredina 18. stol., 1732-1771
Avtor(ji): 
Gregor Maček ml. (arhitekt; 1732-1745), Candido Zulliani (arhitekt; 1766-1769), Ignac Prager (arhitekt; 1782)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ADERGAS
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
Lokacija:
Adergas 1, 2. Na severnem robu, v zatrepu doline, stoji sklop samostanskih stavb s cerkvijo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Samostana Velesovo in Cerkve Marijinega oznanjenja za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/2016-31
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.12.2016 -
 
©Register kulturne dediščine