Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8
Ime enote: Begunje na Gorenjskem - Grad Katzenstein
  DEKD 1995: Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvor, dvorec
Tekstualni opis enote:
Večnadstropni baročni dvorec, pozidan na srednjeveškem dvoru. Trakti s starejšim jedrom iz 15. in sredine 16. stol. oklepajo dvorišče. Stopnišče in prostori nadstropja imajo izjemne štukature iz 17. stol. V prizidku iz 19. stol. je muzej z zapori.
Datacija enote: 
15. stol., 1428, sredina 16. stol., zadnja četrtina 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BEGUNJE NA GORENJSKEM
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Begunje na Gorenjskem 55. Grad stoji v jedru naselja, na zahodni strani vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3802, 46/2005-1876
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine