Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8099
Ime enote: Občine - Domačija Občine 11
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, kašča, skedenj, svinjak, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Pritlična hiša, delno zidana in delno iz poloblic. V veži je črna kuhinja. Na hišo je prislonjen lesen svinjak. Lesena sta tudi skedenj in podkletena kašča. Ob kašči je vodnjak.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1996
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OBČINE
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Občine 11. Domačija stoji ob cesti Trebnje - Dobrnič.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurjeva domačija) za kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 101/2000-4259
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/21/2000 -
 
©Register kulturne dediščine