Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 810
Ime enote: Vesela Gora - Cerkev sv. Frančiška Ksaverija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, podružnična cerkev, sv. Frančišek Ksaverij
Tekstualni opis enote:
Centralno zasnovana stavba s stranskima kapelama, prezbiterijem in paroma prečno postavljenih zvonikov, zgrajena v letih 1723 - 1735. Notranjost ima baročno opremo (Metzinger, Bergant) in poslikavo iz 1760 (J. A. Tušek).
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., 1723-1735
Avtor(ji): 
Anton Tušek (slikar; 1760)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VESELA GORA
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Cerkev stoji na Veseli gori nad Mirnsko dolino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/19/2003 -
 
©Register kulturne dediščine