Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 811
Ime enote: Spodnji Slemen - Grad Viltuš
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Podolgovata historicistična arhitektura, preurejena 1885, stoji v urejenem parku nad levim bregom Drave. V palači je ohranjena oprema, nastala sočasno z arhitekturo.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1625, prva polovica 18. stol., prelom 19. stol. in 20. stol., 1885-1905
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJI SLEMEN
Občina: SELNICA OB DRAVI
Lokacija:
Spodnji Slemen 30. Dvorec stoji na dvignjenem robu, severno nad cesto in Dravo, v razsežnem parku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3866, 55/2002-2703
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine