Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 813
Ime enote: Vinica - Grad
  Fototeka OE Novo mesto: 2014, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, grajska kapela, sv. Katarina
Tekstualni opis enote:
Obrambni stolp pozidan 1476 iz starejše kapele sv. Katarine, edini ohranjeni del srednjeveškega gradu. K stolpu so 1556 prizidali utrjeno grajsko poslopje, v 19. stol. pa so odstranili vhodni trakt gradu, zasuli klet in pozidali del južnega trakta.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 11. stol., 1082, 15. stol., 1476, 16. stol., 1556, druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VINICA
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Grad (stolp s kapelo) stoji na strmi terasi nad reko Kolpo, na južnem robu naselja Vinica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Ur.l. RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.12.1998 -
 
©Register kulturne dediščine