Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8141
Ime enote: Vuzenica - Stari grad
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Nekdanji grad, ki ga je pred letom 1238 pozidal Kolon I. Zalenski je bil ob koncu 17. stoletja še povsem ohranjen. Danes je ohranjen le del renesančnega stolpiča z zaobljenima robovoma in strelnimi linami.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VUZENICA
Občina: VUZENICA
Lokacija:
Na strmi skali nad Novim trgom v Vuzenici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi, Medobčinski uradni vestnik, št. 21/95-169, 6/2006-93, 10/2014-178
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/16/1995 -
 
©Register kulturne dediščine