Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 818
Ime enote: Vipava - Lanthierijeva graščina
  Fototeka OE Nova Gorica: 2006, Bojan Klemenčič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Baročna, beneško vplivana rezidenca baronov Lanthieri. Prvotno poslopje iz 1659 je bilo med 1702-1762 razširjeno in prenovljeno. S kamnitim mostičkom z balustrsko ograjo je povezano z dvoriščem, obdanim z gospodarskimi objekti.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1659, prva četrtina 18. stol., 1702, tretja četrtina 18. stol., 1762
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VIPAVA
Občina: VIPAVA
Lokacija:
Glavni trg 7, 8, 9, 9A. Dvorec stoji sredi Vipave.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Lanthierijeve graščine in parka v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 78/2008-3498
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/14/2008 -
 
©Register kulturne dediščine