Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 820
Ime enote: Vipolže - Vila Vipolže
  Fototeka INDOK: 2008, Matevž Lenarčič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna renesančna vila - dvorec s poudarjenimi stolpi ob straneh pročelja in ostanki parka z velikima cipresama.
Datacija enote: 
14. stol., prva polovica 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, parki in vrtovi; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VIPOLŽE
Občina: BRDA
Lokacija:
Vila stoji na vzhodnem robu vasi Vipolže, nad vinogradi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Vile Vipolže za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3867, 55/2002-2687
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine