Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8246
Ime enote: Prelesje pri Šentrupertu - Ostanki opekarne
  Fototeka OE Novo mesto: 2008,Dušan Štepec
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
opekarna, dimnik
Tekstualni opis enote:
Opekarno je 1918 ustanovil Furlan Gvido Tondola. Po drugi svetovni vojni se preoblikuje v večje javno podjetje Remont, ki je delovalo do okoli 1975. Po 1985 je bila v večji meri porušena. Ohranjeni so temelji opekarniških stavb, dimnik in glinokopi.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1918, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRELESJE
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Ostanki opekarne so južno od vasi Prelesje in železniške proge Trebnje-Sevnica, severno ob ribnikih v Zalogah (glinokopi opekarne).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine