Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8372
Ime enote: Lendava - Evangeličanska cerkev
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
cerkev
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 1934 je zelo neenotnega videza. Sestavljajo jo nizka stavba in čokati stolp ob desni strani vhodnega pročelja. Vhod s timpanonom je pomaknjen izven osi pročelja.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1934
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LENDAVA
Občina: LENDAVA
Lokacija:
Stoji v mestnem jedru, v južnem delu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Lendava, Ur.l. RS, št. 20/93-936, 70/94-2534, 35/95-1687, 50/98-2277
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/1/1993 -
 
©Register kulturne dediščine