Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8459
Ime enote: Ilirska Bistrica - Mestno jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
mestno jedro
Tekstualni opis enote:
Mesto z osrednjim trgom, cerkvijo in ruševinami gradu na Gradini. Prepletanje ljudskega stavbarstva (mlini, žage) iz 19. stol. s stavbami s trgovskim, poslovnim, upravnim značajem.
Datacija enote: 
prva četrtina 14. stol., 1300, 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ILIRSKA BISTRICA
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
V zatrepni dolini reke Bistrice, pod Gradino.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Ilirska Bistrica, Uradne objave (Primorske novice), št. 2/93-39, Uradne objave (Snežnik), št. 6/2000-3
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.1993 -
 
©Register kulturne dediščine