Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8465
Ime enote: Starod - Arheološko območje Gradina
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinska naselbina z dobro ohranjenim obrambnim sistemom. Kontinuiteta poselitve v antiki in v srednjem veku.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STAROD
Občina: ILIRSKA BISTRICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Ilirska Bistrica, Uradne objave (Primorske novice), št. 2/93-39, Uradne objave (Snežnik), št. 6/2000-3
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 22.2.1993 -
 
©Register kulturne dediščine