Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 859
Ime enote: Zagon - Arheološko najdišče Betalov spodmol
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
Jamsko najdišče z bogatimi kulturnimi plastmi. Arheološka izkopavanja so dala najdbe od srednjega paleolitika prek mlajšega paleolitika in mezolitika do najdb iz bakrene dobe.
Datacija enote: 
srednji paleolitik, mlajši paleolitik, mezolitik, neolitik, bakrena doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAGON
Občina: POSTOJNA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, Uradne objave (Primorske novice), št. 29/84-337, Ur.l. RS, št. 30/91-1261
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/22/1984 -
 
©Register kulturne dediščine