Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8658
Ime enote: Cerov Log - Grad Prežek
  Fototeka OE Novo mesto: 2008, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna renesančna stavba iz druge polovice 16. stol. je bila sredi 17. stoletja prezidana in na zadnji strani dozidana. Dvorec, ki je bil v drugi četrtini 19. stoletja v lasti Andreja Smoleta, je bil 1942 požgan in po vojni delno saniran.
Datacija enote: 
druga polovica 16. stol., sredina 17. stol., sredina 20. stol., 1942, 1958, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CEROV LOG
Občina: ŠENTJERNEJ
Lokacija:
Cerov Log 39. Dvorec stoji na manjšem platoju pod pobočjem Gorjancev ob cesti skozi naselje Cerov Log.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Šentjernej na območju Gorjancev, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2013, 2/2014, 3/2014
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/12/2013 -
 
©Register kulturne dediščine