Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8659
Ime enote: Medija pri Izlakah - Območje gradu Medija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gomilno grobišče, ruševina, dvor, grad, pristava, vrt
Tekstualni opis enote:
V območje sodijo starejše železnodobno gomilno grobišče, ruševina srednjeveškega dvora, obnovljena kapela in ruševina grajske pristave iz srede 17. stol. Ob gradu je obzidan vrt z vodnjakom.
Datacija enote: 
starejša železna doba, srednji vek, sredina 17. stol., druga četrtina 20. stol., 1944
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODLIPOVICA
Občina: ZAGORJE OB SAVI
Lokacija:
Območje gradu leži ob poti v dolino Medije, zahodno od Izlak.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Medija za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Zasavja, št. 6/88-7
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/23/1988 -
 
©Register kulturne dediščine