Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8661
Ime enote: Struga pri Otočcu - Grad
  Fototeka INDOK: 1992, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Nadstropni grad je na mestu srednjeveškega dvora sezidal K. Jurić v 2. polovici 16. stol. Deloma arkadirano notranje dvorišče oklepajo trije stanovanjski trakti in obrambni trakt s kvadrastima stolpoma na vogalih. Na portalu je letnica 1670.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, druga polovica 16. stol., tretja četrtina 17. stol., 1670
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GUMBERK
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Gumberk 9. Grad stoji severovzhodno od vasi Gumberk, na terasi na desnem bregu reke Krke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine