Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8678
Ime enote: Podturn pri Dolenjskih Toplicah - Razvaline gradu Rožek
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
razvalina, grad
Tekstualni opis enote:
Grad iz 13. stol., zasnovan kot večnadstropna stolpasta stavba, obdana z obzidjem. V gotiki so ga razširili v kastelni tip gradu, v času turških vpadov pa še dodatno utrdili. V 17. stol. so objekt posodobili, kmalu zatem pa opustili.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1249, 16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODTURN PRI DOL. TOPLICAH
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Razvaline gradu so na skalnem grebenu zahodno od Podturna pri Dolenjskih Toplicah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine