Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 870
Ime enote: Zemono - Dvorec
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec z vrtom, letni dvorec, vila, vinska klet
Tekstualni opis enote:
Visokopritlična stavba za zabavo z vinsko kletjo tipa primestne vile 17. stol. je bila v 19. stol. povišana in obdana z arkadnimi hodniki. Sredi stavbe s tlorisom v obliki grškega križa je osmerokotna dvorana, ki je bila po 1683 poslikana. Park.
Datacija enote: 
sredina 17. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1683, druga polovica 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1975
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; ok. 1975)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZEMONO
Občina: VIPAVA
Lokacija:
Zemono 7, 8. Dvorec stoji severozahodno od Vipave, na vrhu razglednega griča z vinogradi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1987 -
 
©Register kulturne dediščine