Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8730
Ime enote: Kočevski Rog - Partizanska bolnišnica Pugled
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
partizanska bolnišnica, grobišče, javni spomenik
Tekstualni opis enote:
V spomin na leta 1943 zgrajeno in uničeno partizansko bolnišnico je postavljen spominski steber na urejenem in tlakovanem platoju (načrt arh. Miloš Lapajne). Spomenik je bil odkrit 1959.
Datacija enote: 
sredina 20. stol., 1943, 1959, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Miloš Lapajne (arhitekt; 1959)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODSTENICE
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Spomenik stoji jugovzhodno od nekdanje žage Rog, na kraju kjer je stala bolnišnica Pugled.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 16.8.1992 -
 
©Register kulturne dediščine