Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8760
Ime enote: Lanšprež - Območje gradu Lanšprež
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grajska kapela, grad, park, arheološko najdišče
Tekstualni opis enote:
Grajski kompleks sestavlja nekaj ostankov 1952 podrtega gradu Lanšprež, Glavarjeva kapela iz 18. stol. in območje nekdanjega grajskega parka.
Datacija enote: 
16. stol., tretja četrtina 20. stol., 1952
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, kulturna krajina, parki in vrtovi; spominski objekti in kraji, arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOMILA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Območje nekdanjega gradu Lanšprež leži sredi velike nepozidane travnate površine med vasema Gomila in Rodine pri Trebnjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Kapele Petra Pavla Glavarja in območja gradu Lanšprež na Lanšprežu za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 67/2001-3631
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.8.2001 -
 
©Register kulturne dediščine