Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8775
Ime enote: Bistra - Območje samostana Bistra
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
samostan, park, muzej
Tekstualni opis enote:
Samostanski kompleks sestavljajo opuščeni samostan, predelan v tehniški muzej, park in širše vplivno območje z delom Ljubljanskega Barja in gozdnatega zaledja.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Samostanski kompleks se širi na obeh straneh ceste Borovnica - Podpeč v jugozahodnem delu Ljubljanskega Barja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3804
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine