Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 879
Ime enote: Zgornja Radovna - Domačija Zgornja Radovna 25
  Fototeka INDOK: 1999, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljata pritlična, zidana hiša in gospodarsko poslopje z vodnjakom. Ohranjena notranja oprema. Domačija zaradi izjemne ohranjenosti predstavlja bivalno kulturo dveh stoletij na Gorenjskem.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1775, 1794
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA RADOVNA
Občina: KRANJSKA GORA
Lokacija:
Gornja Radovna 25. Stoji v zaselku ob robu doline na začetku Krme.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25 za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 82/99-3891, 54/2003-2698
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/9/1999 -
 
©Register kulturne dediščine