Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 880
Ime enote: Zgornja Slivnica - Arheološko najdišče Magdalenska gora
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, nekropola, gomila
Tekstualni opis enote:
Halštatsko in latensko gradišče z več obrambnimi nasipi in gomilnimi ter planimi grobišči.
Datacija enote: 
železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZGORNJA SLIVNICA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa Magdalenske gore in podružnične cerkve sv. Magdalene za kulturna in zgodovinska spomenika, Ur.l. RS, št. 7/94-320
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/24/1994 -
 
©Register kulturne dediščine