Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8816
Ime enote: Ljubljana - Vladna palača
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača
Tekstualni opis enote:
Razsežna dvonadstropna neorenesančna stavba grajena 1859-97 po načrtih dunajskega arhitekta E. Försterja za sedež deželne vlade. Kipa ob vhodu sta delo J. Beyerja, poslikava notranjščine pa delo G. A. Kosa.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., 1859-1897
Avtor(ji): 
Emil von Förester (arhitekt; 1895-1897), Josef Beyer (kipar; 1898), Rudolf Weyr (kipar; 1898), Gojimir Anton Kos (slikar; 1939-1940), Fischer, Haselsteiner & Bock (podobar; 1898)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Prešernova cesta 8. Stavba stoji ob vzhodni strani ceste med Erjavčevo cesto 17 in Gregorčičevo ulico 20.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Lj. Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto, Ur.l. RS, št. 60/93-2193, 105/2008-4510
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.11.1993 -
 
©Register kulturne dediščine