Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8855
Ime enote: Mala Nedelja - Župnišče
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
župnišče, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Poslopje župnišča pravokotnega tlorisa, pokrito z opečno streho, je okrašeno s profiliranim podstrešnim vencem. Zgrajeno je bilo 1788-1789, predelno 1833. Gospodarsko poslopje ob njem je iz 1895.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1788-1789, druga četrtina 19. stol., 1833, zadnja četrtina 19. stol., 1895
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALA NEDELJA
Občina: LJUTOMER
Lokacija:
Mala Nedelja 34. Župnišče stoji v centru vasi Mala Nedelja, severno ob župnijski cerkvi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine