Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8944
Ime enote: Pivola - Grad Hompoš
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
grad s parkom
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropni grad, ki ga obdaja deloma ohranjen park z drevoredom, gospodarskimi poslopji in upravno hišo, se je kontinuirano razvijal od srednjega veka.
Datacija enote: 
12. stol., 17. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1877, druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Carlo Martinuzzi (arhitekt; 1717-1723)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PIVOLA
Občina: HOČE-SLIVNICA
Lokacija:
Pivola 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zahodno nad Hočami na južnem obronku Pohorja nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1992 -
 
©Register kulturne dediščine