Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8947
Ime enote: Vurberk - Grad Vurberk
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Ohranjen zunanji obroč obzidja srednjeveškega gradu s renesančnim portalom, stolpič in bastija. Stavba pravokotnega tlorisa z arkadnimi hodniki okoli dvorišča. Grajska žitnica in gospodarska poslopja.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, druga polovica 16. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; sredina 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VURBERK
Občina: DUPLEK
Lokacija:
Vumpah 1. Grad stoji na kopastem griču nad Dravskim poljem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1992 -
 
©Register kulturne dediščine