Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 898
Ime enote: Žerovnica - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas, gartlc
Tekstualni opis enote:
Dvovrstna obcestna vas zasnovana sredi 19. stol. Lijakast tržni prostor se končuje z dominantno Herbljanovo kaščo. Domačije v nizu se nadaljujejo v obdelovalne površine v obliki pasov, ob cesti so gartlci.
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽEROVNICA
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Vas je jugovzhodno od Cerknice, ob cesti Grahovo - Stari trg in robu presihajočega jezera. Na severu je omejena z Žerovniščico, na jugu s Hribom in cerkvijo sv. Pavla.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine