Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9022
Ime enote: Maribor - Stari most
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Leta 1913 zgrajen cestni most čez Dravo. Leta 1941 porušen, nato obnovljen. Most je triločen, izdelan s kovičenjem, z zidanimi navozi.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1913, 1941
Avtor(ji): 
Eugen Fassbender (arhitekt; 1908-1913)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIBOR
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Most prečka Dravo južno od Glavnega trga nad Lentom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.4.1992 -
 
©Register kulturne dediščine