Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 903
Ime enote: Žužemberk - Grad
  Fototeka OE Novo mesto: 2011, Tomaž Golob
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, razvalina
Tekstualni opis enote:
Razvaline obodnega gradu iz 12. stol., v 16. stol. razširjenega s pomožnimi poslopji in z novim obzidjem z okroglimi bastijami (pet stolpov). Zadnja stavbna faza je iz 18. stol. (grajski trakt z vinsko kletjo). Grad je od konca 19. stol. zapuščen.
Datacija enote: 
12. stol., zadnja četrtina 13. stol., 1295, 16. stol., 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽUŽEMBERK
Občina: ŽUŽEMBERK
Lokacija:
Grad stoji na skalni pečini nad reko Krko kot osrednja dominanta Žužemberka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, Ur.l. RS, št. 12/2013-355
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/22/2013 -
 
©Register kulturne dediščine