Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9111
Ime enote: Matavun - Domačija Matavun 10
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija
Tekstualni opis enote:
Niz gospodarskih in stanovanjskega poslopja s šesterostrano zaključeno spahnjenco iz 17. stol.. Portal v stanovanjsko poslopje je ravno zaključen in nosi letnico ter monogram C + 1815 + ZER.
Datacija enote: 
17. stol., prva četrtina 19. stol., 1815
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MATAVUN
Občina: DIVAČA
Lokacija:
Matavun 10. Domačija leži levo ob cesti, ki vodi proti Škocjanu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ), Ur.l. RS, št. 57/96-3316, 63/97-3053
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/3/1996 -
 
©Register kulturne dediščine