Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9203
Ime enote: Rateče - Hiša Rateče 43
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, črna kuhinja, zbirka predmetov
Tekstualni opis enote:
Zidana nadstropna hiša z dvokapno streho na čop in z zatrepnima gankoma ima značilno tlorisno zasnovo: hiša s kamro in vežo s črno kuhinjo ter kaščo. Iz veže vodijo stopnice v klet in nadstropje. Na fasadi sta freska sv. Florjana in sončna ura.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol., prelom 20. stol. in 21. stol. 1995, 2004
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RATEČE
Občina: KRANJSKA GORA
Lokacija:
Rateče 43. Hiša stoji v južnem delu vaškega jedra Rateč, zahodno ob vaški poti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Hiše Rateče 43 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/2007
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/11/2007 -
 
©Register kulturne dediščine