Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9235
Ime enote: Kočevje - Grad Fridrihštajn
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, ruševina
Tekstualni opis enote:
Grad je bil prvič postavljen med leti 1423 in 1425, porušen in ponovno pozidan 1428. Predstavlja tip gradu, ki v obzidju izoblikuje utrjeno rezidenco s palacijem, bergfriedom in dvoriščem.
Datacija enote: 
prva polovica 15. stol., 1422-1428
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLGA VAS
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Eden izmed vrhov Stojne, na katerem je lociran grad Fridrihštajn, je dobro varovana skala. Dostop je mogoč le pri glavnih grajskih vratih, ostale grajske strani varujejo visoke prepadne stene.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok razglasitvi grajskega kompleksa gradu Fridrihštajn za kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 43/2000-2041
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.5.2000 -
 
©Register kulturne dediščine