Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9243
Ime enote: Kalce pri Logatcu - Obrambni stolp Lanišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kastel
Tekstualni opis enote:
Rekonstruiran obrambni stolp (burgus, kastel) julijsko alpskega poznoantičnega zapornega sistema, ki meri 19,60 x 19,70 m in ima 1,60 m široke temelje. Ugotovljeno je (izkopavanja 1961-63), da je naknadno vzidan v zaporni zid (2. polovica 4. stol.).
Datacija enote: 
pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KALCE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 117/2007-5864
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 21.12.2007 -
 
©Register kulturne dediščine