Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9251
Ime enote: Rakov Škocjan - Arheološko najdišče sv. Kancijan
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, podružnična cerkev, ruševina, sv. Kancijan
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče. Razrušena enoladijska poznogotska podružnica z vklesano letnico 1616 v oboku okna.
Datacija enote: 
starejša železna doba, pozni srednji vek, prva četrtina 17. stol., 1616
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAKOV ŠKOCJAN
Občina: CERKNICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine