Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 927
Ime enote: Škofja Loka - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
Dvoranska gotska cerkev z zvezdastim obokom (1471) in dolgim korom (1524) je okrašena z baročno (M. Cussa, J. Remb) in kasnejšo opremo (J. Plečnik, T. Bitenc, S. Kregar).
Datacija enote: 
tretja četrtina 15. stol., 1471, prva polovica 16. stol., 1524, 1532, tretja četrtina 20. stol., 1951-1960
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1951-1960), Anton Bitenc (arhitekt; 1951-1960), Janez Krstnik Molinaro (arhitekt; 4/4 19. stol.), Mojster H. R. (gradbenik; 1524), Mojster kranjskega ladijskega oboka (gradbenik; 1471), Mengeški mojster (gradbenik; 1471)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Cankarjev trg. Cerkev stoji ob severnem robu Glavnega trga in srednjeveškega jedra Škofje Loke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88-334, Ur.l. RS, št. 31/93-1346
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/9/1988 -
 
©Register kulturne dediščine