Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9314
Ime enote: Mežica - Rudnik cinka in svinca
  Fototeka OE Maribor: 1999, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
rudnik, muzej
Tekstualni opis enote:
Opuščeni rudnik sestavljajo: stara uprava (1926) preurejena v rudarski muzej, Glančnikov rov z delom revirja Moring (1886) in rudniške delavnice Mašinhaus (1926).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1886, druga četrtina 20. stol., 1926
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEŽICA
Občina: MEŽICA
Lokacija:
Glančnik 6 in 8. Ob glavnem vhodu v Glančnikov rov, južno od ceste Prevalje - Mežica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi rudnika svinca in cinka za naravni in kulturni spomenik, Ur.l. RS, št. 8/97-463
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/1/1997 -
 
©Register kulturne dediščine