Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9321
Ime enote: Šebrelje - Arheološko najdišče Divje babe I
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jamska postojanka
Tekstualni opis enote:
Jamska postojanka kjer je z dolgoletnimi sistematičnimi izkopavanji Inštituta za arheologijo dokazana paleolitska poselitev s pomembnimi najdbami (ostanki pleistocenskih živalskih vrst, arheološki artefakti).
Datacija enote: 
srednji paleolitik, mlajši paleolitik
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: REKA
Občina: CERKNO
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi arheološkega jamskega paleolitskega najdišča "Divje babe I" za arheološki spomenik, Ur.l. RS, št. 64/97-3127
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/25/1997 -
 
©Register kulturne dediščine