Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9333
Ime enote: Mirna - Kamnit most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most, kapela
Tekstualni opis enote:
Petločni kamnit most ima kamnito zidano ograjo. Na zahodnem pomolu osrednjega opornika je zgrajena mostna kapelica.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1856, prva četrtina 21. stol., 2001
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Most preko reke Mirne se pne na glavni komunikaciji v naselju, ki vodi od Trebnjega proti Mokronogu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine