Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9339
Ime enote: Marindol - Steljniki
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
steljnik
Tekstualni opis enote:
Večje steljniške površine z velikim deležem redno košenih steljnikov nekdaj najbolj značilnega krajinskega vzorca za Belo krajino.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARINDOL
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
V Beli krajini, v njenem gričevnatem JV koncu ob lokalni cesti med Marindolom in Preloko.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Ur.l. RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.12.1998 -
 
©Register kulturne dediščine