Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9436
Ime enote: Ljubljana - Karlovški most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamnit most
Tekstualni opis enote:
Dvoločen cestni most iz klesanega kamna zgrajen leta 1782 in okrog leta 1825 moderniziran.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1782, druga četrtina 19. stol., 1825
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Most čez Gruberjev kanal stoji v bližini Ceste za Gradom, na trasi nekdanje Karlovške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine