Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9437
Ime enote: Ljubljana - Tobačna tovarna
  Fototeka OE Ljubljana: 2004, Marija Režek Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
tovarna, kip
Tekstualni opis enote:
Tobačna tovarna je zgodnji primer industrijske arhitekture v mestu, ki posnema sočasno mestno arhitekturo, zgrajena med 1871 in 1890 v paviljonskem sistemu s parkovno ureditvijo. V proizvodnih poslopjih je uporabljena železna skeletna konstrukcija.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., 1871-1890
Avtor(ji): 
Gradbeno podjetje Samek (gradbenik; 1871-1890), Gustave Toennies / Gradbeno podjetje Toennies (gradbenik; 1871-1890), Filip Jakob Supančič (gradbenik; 1871-1890)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Tržaška cesta 2, 4, 6, Tobačna ulica 1. Tobačna tovarna stoji med železniško progo Ljubljana-Trst, Tržaško in Tivolsko cesto ter Oražnovo ulico na Viču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 29/2017-1572, 1/2018-22
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/10/2017 -
 
©Register kulturne dediščine